My Wweblog: https://www.statscrop.com/www/adanatanitim.com
https://www.bombstat.com/domain/adanatanitim.com
https://statvoo.com/reviews/adanatanitim.com
https://kontactr.com/website/site/adanatanitim.com
https://awalseo.com/seo-report/en/domain/adanatanitim.com
https://seo.zioncentre.com/domain/adanatanitim.com
https://scan.websitetec.com/domain/adanatanitim.com
https://www.whatseo.info/domain/adanatanitim.com
https://app.mathewdigital.com/domain/adanatanitim.com
https://tools.searchenginenotes.com/domain/adanatanitim.com
https://seoanalyzer.w3toolhub.com/domain/adanatanitim.com
https://eliteseotool.com/domain/adanatanitim.com
https://neodatta.net/seorank/domain/adanatanitim.com
http://www.seohfb.com/domain/adanatanitim.com
https://www.steuc.xyz/domain/adanatanitim.com
https://www.mm-seotool.in/domain/adanatanitim.com
https://www.slugseo.com/domain/adanatanitim.com
https://checkseo.minnionstech.in/domain/adanatanitim.com
https://app.demanzo.com/domain/adanatanitim.com
https://stoir.xyz/domain/adanatanitim.com
https://seooptimizer.me/domain/adanatanitim.com
https://interes-world.com/domain/adanatanitim.com
https://www.nice-fra.com/domain/adanatanitim.com
https://www.seoanalyzer.bio/en/domain/adanatanitim.com
https://analyzeyourweb.com/domain/adanatanitim.com
https://onlineseotest.com/domain/adanatanitim.com
https://seocheckup.vanguarde.cloud/domain/adanatanitim.com
https://www.seo.webtoul.com/domain/adanatanitim.com
https://app.contentdominance.com/domain/adanatanitim.com
https://www.informatenterprising.com/domain/adanatanitim.com
https://www.websiteauditingtools.com/domain/adanatanitim.com
https://websitestatistic.com/domain/adanatanitim.com
https://seo.c2h.at/domain/adanatanitim.com
https://report.seozuka.com/domain/adanatanitim.com
https://midteknologi.com/tools/website-analysis/domain/adanatanitim.com
https://seo-tools.dreamwebsters.com/domain/adanatanitim.com
https://websitegrader.webgradee.com/domain/adanatanitim.com
https://seodash.online/domain/adanatanitim.com
https://seoanalyzer.me/domain/adanatanitim.com
https://www.w3era.com/website-seo-analyzer/domain/adanatanitim.com
https://seositeanalyzer.pro/domain/adanatanitim.com
https://onpage.shentharindu.com/domain/adanatanitim.com
https://www.xigseoaudit.com/domain/adanatanitim.com
https://seochecker.work/domain/adanatanitim.com
https://seoboostlab.com/domain/adanatanitim.com
https://seoanalyzer.dotseotools.com/domain/adanatanitim.com
https://codixy.uk/seo-reports/domain/adanatanitim.com
https://audit.spirank.com/domain/adanatanitim.com
https://sisidigitaltools.com/website-reviewer/domain/adanatanitim.com
https://seo-analyzer.xyz/domain/adanatanitim.com
https://seoanalyzpro.com/domain/adanatanitim.com
https://seoanalyzertool.org/domain/adanatanitim.com
https://www.allwebspy.com/domain/adanatanitim.com
https://belmaz.xyz/domain/adanatanitim.com
https://seositeanalyst.com/domain/adanatanitim.com
https://seoanalyze.in/domain/adanatanitim.com
https://lebra.site/domain/adanatanitim.com
https://www.ajear.com/domain/adanatanitim.com
https://donseo.site/domain/adanatanitim.com
https://www.ntaseoservices.com/domain/adanatanitim.com
https://websitedetector.com/domain/adanatanitim.com
https://www.rosebreed.com/domain/adanatanitim.com
https://www.website-analyzer.com/domain/adanatanitim.com
https://www.bestseoscanner.com/domain/adanatanitim.com
http://seotoolcentral.com/domain/adanatanitim.com
https://tools.marketingtechi.com/domain/adanatanitim.com
https://analyst.freeseo.me/domain/adanatanitim.com
https://seo.webzli.com/domain/adanatanitim.com
https://seoanalysis.tgyan.in/domain/adanatanitim.com
https://superseoanalyzer.me/domain/adanatanitim.com
https://www.turbo.encylife.com/domain/adanatanitim.com
https://smallseo.tools/website-checker/adanatanitim.com
https://seoroast.com/de/domain/adanatanitim.com
https://script12.prothemes.biz/en/domain/adanatanitim.com
https://www.jasareview.id/domain/adanatanitim.com
https://007.ae/domain/adanatanitim.com

inimex_spain_flag

移民西班牙

Inimex Inc. 与西班牙移民相关部门有着长期稳定的合作关系,我们向希望移民西班牙的客户提供以下两个主要移民项目:不动产购买移民项目及资本投资移民项目。这两种移民项目都能够协助您获得居留许可证,但它们有着很重要的区别。

  1. 西班牙:购买不动产移民

不动产购买人需要提供财产购买证明文件,该不动产的价格必须高于500,000欧元。不动产的产权人有权移民西班牙并获得永久居留权(法律14/2013,2013年9月)。

我们有专业的不动产工作人员及合作伙伴,能够为你在西班牙境内选择适合的不动产。

西班牙:投资移民

投资者必须提供文件以证明在签证申请递交前的60个自然日之内进行了资本投资。

四个可行的投资选项:

  1. 投资与公司股权或者西班牙公司的社会股(最低一百万欧元),需要提供由 ‘Comisión Nacional del Mercado de Valores’(西班牙证券市场委员会)或‘Banco de España’(西班牙银行)审批的投资声明复印件;
  2. 投资上市股份(最低一百万欧元)并在‘la Entidad Financiera’(金融机构)或‘Banco de España’(西班牙银行)进行注册;
  3. 投资西班牙国债(最低二百万欧元)。申请人需要提供西班牙财政机构或‘Banco de España’(西班牙银行)签发的证明文件,证明申请人是该国债的唯一持有人并且该国债的时间不低于5年;
  4. 以银行存款方式进行投资(最低一百万欧元)。需要提供西班牙财政机构签发的证明文件,证明申请人是唯一持有人。

除了初期投资外,申请人还需要提供资金证明。申请人年收入最低2.6万欧元,每一个家庭成员7千欧元。我公司承担整个申请过程中的材料整理工作,在西班牙指导您进行申请。

申请西班牙永久居民身份,您需要长居西班牙,过去五年无犯罪记录,有足够的资金证明,并且有医疗保险。

西班牙:入籍

获得西班牙永久居住卡后,可以申请西班牙国籍。也就是说您已经在西班牙居住满10年。例外:拉丁美洲、安道尔、葡萄牙和瑟尔迪克犹太人居住满两年即可申请。

需要放弃之前的原国籍,拉丁美洲、安道尔、葡萄牙除外。

我们为您提供的服务

1. 投资者居住卡申请

2. 资金充裕的个人居住卡申请

3. 不动产所有人居住卡申请

4. 企业家居住卡申请

5. 学习签证申请

6. 设立公司,并撰写商业财务计划

7. 协助:银行开户,购买医疗保险,子女学校注册,换取驾照等。

8.在银行法、公司法、移民法、行政法范畴内提供法律服务

9.不动产的租赁和购买

10. 居住卡续签申请

11塞法迪犹太人公民身份申请

12. 普通公民身份申请

13. 居住卡转公民身份

与我们携手开始您的移民之旅

RELATED POSTS

Skype

Immigration Experts